BELANGRIJK BERICHT

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gaat de coronamaatregelen voor de rijscholen en de rijexamen weer versoepelen. Die moesten door de coronacrisis de voorbije weken gesloten blijven.

Het opnieuw openen van de rijexamen en de rijscholen zal stap voor stap gebeuren.

Vanaf 11 mei mag op de rijscholen weer les gegeven worden en vanaf 18 mei kan je in de rijexamencentra terecht voor onder meer theoretische examens of praktijkexamens voor de categorieën AM, A, C en D. Vanaf 25 mei zullen ook de praktijkexamens voor de categorieën B, BE en G weer mogelijk zijn.

Voor personen met een voorlopig rijbewijs en examens

 

 • Wanneer de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020. Je hoeft geen 6 uur verplichte praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer je voorlopig rijbewijs vervalt. Let wel: dit is GEEN verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs!

 

 • Hou er dus zeker rekening mee dat je niet meer mag oefenen op de openbare weg wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is. Met een vervallen voorlopig rijbewijs ben je bovendien niet verzekerd. De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de voorlopige rijbewijzen (voorlopig) tot 30/9/2020 bekrachtigt.

 

 • Het resultaat van het theorie-examen is drie jaar geldig. Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.

 

 • Wanneer de geldigheid van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot 31/12/2020.

 

 • Wanneer de geldigheid van je geslaagd examen op privéterrein vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot 31/12/2020.

 

 • Wanneer je al een afspraak had gemaakt voor een examen dat door het examencentrum werd geannuleerd omwille van de opschorting, dan moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

 

Voor het terugkommoment

 

 • Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kunt volgen, verlengd tot 31/12/2020.

 

 • Indien je reeds uitstel had gevraagd voor het terugkommoment en die uitsteltermijn valt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt die termijn verlengd tot 31/12/2020.

 

 • Als de periode waarin je het terugkommoment moest volgen vóór de noodmaatregelen viel (voor 16/3/2020) en je niet tijdig deelgenomen hebt, ontvang je een aanmaning. Dat betekent dat je een toeslag van 51 euro moet betalen en je nog twee maanden de tijd krijgt om het terugkommoment te volgen. Als de uiterste datum van die twee maanden in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020 valt, dan krijg je nog de tijd tot 31/12/2020 om het terugkommoment te volgen. De toeslag van 51 euro moet je nog altijd betalen. Als je het terugkommoment niet volgt voor 31/12/2020, wordt een proces-verbaal opgesteld.

 

Voor vrachtwagen (code 95)

 

 • Als de code 95 op je rijbewijs C(E) of D(E) vervalt in de periode van 16/3/2020 tot en met 29/9/2020 dan krijg je tijd tot 30/9/2020 om de nascholingen in het kader van de code 95 te volgen. De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid wordt dus tot 30/9/2020 verlengd.

 

 • De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de code 95 op je rijbewijs voorlopig tot 30/9/2020 bekrachtigt.

 

 • De geldigheidsduur van het certificaat van de gevolgde nascholingen code 95, dat vervalt in de periode van 16/3/2020 tot en met 29/9/2020 wordt verlengd tot 30/9/2020. Een chauffeur moet namelijk verplicht over een periode van 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Door de opschorting van de lessen, lopen chauffeurs het risico om op die manier de certificaten die ze vijf jaar geleden hebben behaald, te zien vervallen. Door de verlenging van de geldigheidsduur krijgen ze de kans tot 30/9/2020 om zich bij te scholen.

 

Capaciteit

 

De sector engageert zich om voldoende capaciteit te voorzien om de wachttijden tot een minimum te beperken evenwel zonder de opgelegde veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van covid-19 uit het oog te verliezen, wel integendeel. Alle leden van deze taskforce stellen de gezondheid en de veiligheid van zowel medewerkers als klanten voorop en leggen zichzelf strenge normen op die verder gaan dan de generieke maatregelen van de ERMG (Economic Risk Management Group). De activiteiten van de actoren zijn immers heel specifiek. De taskforce heeft deze specifieke normen vastgelegd in een sectorprotocol, dat als standaard geldt voor alle opleidingen en examineringen.

 

Bijkomende maatregelen

 

Vanuit haar bezorgdheid enerzijds en haar ervaring anderzijds, neemt de sector – bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de physical distancing van 1,5 meter en het wassen van de handen –  bijkomende voorzieningen:

 

 • Deelnemers, lesgevers, baliemedewerkers en examinatoren worden verplicht om voor en na de opleiding of het examen, hun handen te ontsmetten.
 • Wanneer geen physical distancing van 1,5 meter kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de cursist, de lesgever als voor de examinator. Dit is o.a. het geval in de voertuigen en dus van toepassing voor zowel rijlessen, praktijkopleidingen code 95, examens als terugkommomenten. De cursist moet zelf een mondmasker voorzien zo niet zal de opleiding of het examen niet kunnen doorgaan.
 • Er worden geen passagiers toegelaten in de lesvoertuigen. Enkel de deelnemer, de lesgever, de stagiair (kandidaat-lesgever of kandidaat- examinator) of eventuele tolk en de examinator mogen in het voertuig plaatsnemen.
 • Alle gebruikte voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • De gebruikte lokalen worden regelmatig en minstens na elke groepssessie verlucht.
 • De promillebrillen die worden gebruikt tijdens het terugkommoment worden na elk gebruik volledig ontsmet.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van materiaal of veiligheidskledij van de rijschool, het examencentrum of het opleidingscentrum (bv. balpennen, helm, veiligheidshandschoenen, oortjes, …). De kandidaten moeten zelf dit materiaal voorzien, zo niet kan de les of het examen niet doorgaan.
 • Elke rijschool, opleidings- en examencentrum voorziet voldoende handgel en wegwerphanddoekjes zodat zowel deelnemers als medewerkers zeer regelmatig de handen en/of materialen kunnen ontsmetten.
 • Bij registratiebalies wordt een plexischerm geplaatst als er geen fysische afscheiding is van minstens 1,5 meter
 • Er kan enkel elektronisch of via overschrijving worden betaald (geen cashverrichtingen).

 

Rijscholen en opleidingscentra engageren zich bovendien om tijdens de opleidingen aandacht te besteden aan het demonstreren en inoefenen van een correcte ontsmetting van het voertuig. Autodelen wordt immers steeds populairder en heeft een positief effect op de verkeersdoorstroming maar (toekomstige) gebruikers moeten over deze materie ook correct worden geïnformeerd. Het gebeurt daarnaast ook vaak dat bedrijfsvoertuigen door meerdere bestuurders worden gebruikt. Het is belangrijk dat – zeker in deze fase – alle contactpunten, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het voertuig, worden gereinigd en ontsmet.

 

Gefaseerde heropstart

 

De heropstart zal gefaseerd gebeuren, uiteraard steeds onder voorbehoud van de beslissing van de nationale veiligheidsraad.

 

Opleidingen

 

 • Om kandidaten de kans te geven zich voldoende voor te bereiden op hun examens, kunnen rijlessen terug hervat worden vanaf 11 mei.

 

 • Vanaf 11 mei kunnen er opnieuw terugkommomenten en nascholingen code 95 georganiseerd.

 

Examens

 

 • Vanaf 18 mei organiseert Goca Vlaanderen terug theorie-examens (alle categorieën) en praktijkexamens voor de categorieën AM, A, C1, C, CE, D1, D1E, DE (lees: bromfiets, motoren, vrachtwagens en bussen).

 

 • Vanaf 18 mei worden er ook terug herstelexamens georganiseerd. Dit zijn examens die moeten worden afgelegd nadat de rechter een verval van het recht tot sturen heeft uitgesproken.

 

 • Eén week later, vanaf 25 mei, worden de praktijkexamens voor de categorieën B (personenwagens), BE (personenwagens met aanhangwagen) en G (landbouwvoertuigen) hervat.

 

 • Examencentra vragen met aandrang aan kandidaten die zich aanbieden met een eigen voertuig om hun verantwoordelijkheid te nemen en het voertuig in een propere en hygiënische staat aan te bieden.

 

Voor alle deelnemers geldt zowel bij rijscholen, opleidingsinstellingen als examencentra de logische gezondheidsbasisregel: voelt u zich ziek, kom dan zeker niet uit uw kot, neem contact op via e-mail of telefoon en maak een nieuwe afspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De RIJSCHOOL VTI SINT-LUCAS biedt u op dit ogenblik theoretische, praktische scholing, en terugkommoment aan met het doel een geldig RIJBEWIJS te behalen.

Iedereen is welkom!

In de voorbije 50 jaar hebben duizenden bestuurders hun rijbewijs via onze rijschool behaald.

De manier waarop onze rijschool door de bevolking gewaardeerd wordt, steunt ons in onze overtuiging dat we de verstandigste keuze voor de jonge bestuurder zijn.

 

CORONA-maatregelen op de rijschool

 

ALGEMENE MAATREGEL: afstand 1 ½ m

waar niet haalbaar: mondmasker verplicht

Kantoor:

 • Enkel toegankelijk voor directie, administratie en instructeurs
 • Het kantoor wordt uitgerust met een plexi wand op de schrijftafel van Lode
 • De gang voor de schrijftafel wordt bij voorkeur niet gebruikt
 • In de ontvangstruimte wordt het aantal personen beperkt tot twee instructeurs + kantoorpersoneel + bediening betaalautomaat
 • Mondmasker verplicht als 1 ½ m niet kan gerespecteerd worden
 • Handen wassen met ontsmettingsmiddel
 • Onderhoud: het lokaal wordt meermaals per dag ontsmet: deurkrukken – betaalautomaat – dagelijks verlucht(ramen en/of deur open)

 

Onthaal

 • Geen fysiek contact: handen geven
 • Afspraken worden telefonisch geregeld. Gebruik gsm aanbevelen.
 • Dringende vragen worden beantwoord via het zijraam naar de straatkant gaan(volg de pijlen)

Betalingen

 • Geen cash
 • Via overschrijving voor aanvang van de les
 • Via betaalautomaat in het kantoor

 

 

Rijles

 • De kandidaat komt NOOIT in het kantoor, behalve om een betaling te verrichten aan het betaalautomaat. Er wordt buiten gewacht op de parkeerruimte voor het kantoor.

Afstand 1 ½ m voor iedereen/rookverbod geldig op volledige schoolterrein

 • gebruik van EIGEN materiaal: eigen mondmasker(wettelijk verplicht)

gebruik van EIGEN materiaal: eigen balpen(wettelijk verplicht): nodig om handtekening te plaatsen op ritblad en/of inschrijvingskaart

 • Geen mondmasker of weigering mondmasker correct te gebruiken = de rijles gaat niet door of wordt onderbroken(wettelijk verplicht) – onmiddellijk directie verwittigen.
 • De kandidaat moet verplicht zijn handen ontsmetten met het daartoe voorziene materiaal.
 • In het voertuig altijd mondmasker dragen(1 ½ m kan niet gerespecteerd worden)
 • Het voertuig wordt voor en na iedere rijles op de voorgeschreven manier gereinigd
 • Geen extra passagier(ouders/begeleiders/tolk)
 • Airco nooit instellen met interne circulatie

 

Gebruik sanitair

 • Het sainitair blok van de school blijft beschikbaar.
 • De maatregelen op de school gelden daar ook voor de rijschool(aanwezigheid – hygiëne – afstand 1 ½ m – mondmasker)

 

Voorzieningen voor de instructeur(voorzien door de rijschool)

 • Mondmasker(s)
 • Handschoenen
 • Plexi antivirus gezichtsscherm
 • In elk voertuig: handgel – ontsmettingsmiddel – papieren handdoeken in materiaalbak – plastieken zak voor gebruikt materiaal(vuilnisemmerzak)

 

Bijkomende maatregelen voor de instructeurs

 • Na elke rijles handen ontsmetten
 • Na elke rijles voertuig reinigen: alle deurkrukken binnen en buiten – handvat koffer – binnenspiegel – stuurwiel – alle handels – handrem – bedieningsknoppen – bovenkant dashboard – sluitstukken veiligheidsgordels
 • Beluchten van de binnenruimte: deuren en/op ramen opzetten

 

Examens

 • Geen speciale maatregelen
 • Extra aandacht voor zitruimte examinator

 

 • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
 • Koestraat 24, 8940 Wervik
 • ond.nr. 0467 872 669
 • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke