Categorie B

Auto B

Praktijkopleiding

Voorlopig rijbewijs met begeleider (geen vormingsattest meer nodig) vanaf 17 jaar

Geldigheidsduur: 36 maanden

BASISPAKKET 6u

Beginnerspakket voor kandidaten zonder enige rijervaring. Enkel de basistechnieken. Voldoende basis om onder begeleiding verder te oefenen.

Bij enige voorkennis: controle van de verworven vaardigheden en verdere opbouw van de juiste rijtechnieken.

UITGEBREIDER PAKKET 10u

Bij dit pakket mag je verwachten dat een begeleider met enig vertrouwen de scholing verder veilig in handen kan nemen. Maneuvers enkel als de kandidaat al voldoende het voertuig beheerst.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider vanaf 18 jaar

Geldigheidsduur: 18 maand

De kandidaat moet verplicht 20u rijles volgen in een erkende rijschool

DOORGEDREVEN OPLEIDING 20u

Wie 20u volgt wordt voorbereid op het zelfstandig rijden. Tijdens de lessen wordt ook aandacht geschonken aan “defensief rijden”.

Na 20u oordeelt de instructeur of de kandidaat voldoende zelfstandig kan rijden. Als dat positief is krijgt de kandidaat een bekwaamheidsattest dat vereist wordt om het voorlopig rijbewijs zonder begeleider af te halen.

De rijlessen kunnen genomen worden voor de 18e verjaardag.

Verplichte rijlessen

Telkens je 2x niet slaagt voor het praktijkexamen ben je verplicht 6 u rijles te volgen.

Als het voorlopige rijbewijs vervallen is ben je verplicht 6u rijles te volgen en het praktijkexamen af te leggen met het voertuig van de rijschool.

Als het voorlopige rijbewijs vervallen is kun je onder bepaalde voorwaarden alsnog een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen dat 1 jaar geldig is. Je bent wel verplicht 6u rijles te volgen. De begeleider(s) moet(en) het attest van het vormingsmoment kunnen voorleggen.

Verplichte rijlessen kunnen ook opgelegd worden door de rechter als strafmaatregel na een veroordeling.

Bij het veranderen van rijschool moet de kandidaat verplicht 2u rijles volgen.

Om te veranderen van een rijbewijs met vermelding ‘automaat’ is de kandidaat verplicht 2u rijles te volgen met een handgeschakeld voertuig vooraleer het praktijkexamen af te leggen.

Extra lessen

Ter voorbereiding op het slagen van praktijkexamen kan de kandidaat enkele extra lessen nemen:

  • Controle voldoende rijvaardigheden: bediening van het voertuig – kijkgedrag – verkeersinzicht
  • Controle van de verplichte maneuvers
  • Kennismaking met de manier van examineren

Extra lessen kunnen ook als de kandidaat tijdens de scholing onvoldoende vordering maakt.

Examenbegeleiding

De stageperiode duurt 3 maand vanaf de afgifte van het eerste voorlopige rijbewijs. Het examen kan pas doorgaan als de kandidaat 18 jaar is.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden met het voertuig van de rijschool.

Voor een examenbegeleiding wordt standaard 2u aangerekend. De kandidaat vertrekt 1u voor het tijdstip van het examen aan het kantoor van de rijschool(Sluizenkaai). Bijvoorbeeld examen om 10u beginnen om 9u. Duurtijd examen 50 minuten.

Volledige informatie vind je in de folder van GOCA.

Auto met automatische versnellingen

De rijschool beschikt over een auto met automatische versnellingen. Het behaalde rijbewijs laat enkel toe te rijden met voertuigen met automatische versnellingen. Dat wordt uitdrukkelijk op het rijbewijs vermeld(code 78).

Om te veranderen van een rijbewijs met vermelding ‘automaat’ is de kandidaat verplicht 2u rijles te volgen met een handgeschakeld voertuig vooraleer een praktijkexamen af te leggen met een handgeschakeld voertuig.

Personen met een beperking

Personen met een beperking worden vooraf getest door CARA(Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing).

Na onderzoek en eventuele test kan de rijschool de lessen verzorgen in een aangepast voertuig: de eigen auto met automatische versnellingen of een aangepast voertuig ter beschikking gesteld door VIAS/CARA.

OVERZICHT VOORLOPIG RIJBEWIJZEN

VOORLOPIG RIJBEWIJS

MET

BEGELEIDER – 36 maand

 

Vanaf 17 jaar

 

ALTIJD VERGEZELD van

 1 OF 2 BEGELEIDER(s) vermeld  op voorlopig rijbewijs

 

Voorwaarden:

Belgisch Identiteitsdocument

8 jaar rijbewijs – 3 jaar niet vervallen

+ ATTEST VORMINGSMOMENT

Opleiding :

·         zonder rijschool

·         rijschool: basispakket 6u

·         rijschool: pakket 10u

·         rijschool: formule naar maat

Stage : min. 3 maand- max 36 maanden

 

VOORLOPIG RIJBEWIJS

ZONDER

BEGELEIDER – 18 maand

 

Vanaf 18 jaar

 

ALLEEN OP DE WEG

1 of 2 passagier(s)

niet vermeld op voorlopig rijbewijs

 

Voorwaarden:

Belgisch Identiteitsdocument

8 jaar rijbewijs – 3 jaar niet vervallen

 

Opleiding :

·          20u  rijschool VERPLICHT

 

 

 Stage : min. 3 maand – max 18 maand

 

Kostprijs (incl. 21% BTW)

Praktijk 6u

Totaalpakket (geen dossierkosten) € 360
Extra uur rijles € 60
Extra examenbegeleiding € 120

Praktijk 10u

Totaalpakket (geen dossierkosten) € 600
Extra uur rijles € 60
Extra examenbegeleiding € 120

Praktijk 20u

Totaalpakket (geen dossierkosten) € 1200
Extra uur rijles € 60
Extra examenbegeleiding € 120

Praktijk 2u

Pakket + dossierkosten € 145
Extra uur rijles € 60
Extra examenbegeleiding € 120

Praktijk 4u

Pakket + dossierkosten € 265
Extra uur rijles € 60
Extra examenbegeleiding € 120

BE 87 0688 9071 8994

Rijschool VTI Sint-Lucas

Oude Leielaan 15

8930 Menen

Referentie: Naam, Voornaam kandidaat

 

Gebrevetteerde lesgevers opleiding B:

Luc Huysentruyt, Erika Malbrancke, Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Joost Verriest, Dominique Verriest, Inge Laverge, Dirk Meirlaen, Desmet Patrick, Thierry Coel, Claude Vannieuwenhuyze, Dan Clicque.

 

 

 

  • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
  • Koestraat 24, 8940 Wervik
  • ond.nr. 0467 872 669
  • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke