Categorie C

Vrachtwagen CE met vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een afzonderlijke proef los van het behalen van het rijbewijs.  Wie de vakbekwaamheid behaalde samen met het rijbewijs C hoeft de proeven van de vakbekwaamheid niet nog eens af te leggen.

Voor wie is deze opleiding dan zinvol?

De houder van rijbewijs C zonder vakbekwaamheid en die nu samen met zijn opleiding CE de vakbekwaamheid wil behalen.

Voorwaarden

  • houder van rijbewijs CE
  • geldige medische geschiktheid voor voertuigen groep 2(zie rijbewijs C)

Theoretische scholing

Voorbereiding door zelfstudie of theorieles via de rijschool.

Drie theoretische examens:

  • proef met 100 meerkeuzevragen
  • proef met vragen over case-study’s(situatieschetsen)
  • mondelinge proef van maximum 1 uur(10 vragen)

Praktische scholing

De praktische scholing bestaat uit twee delen.

Deel 1: 8 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen:
voorbereiding op de proef op privéterrein en de proef basiskwalificatie

Na slagen op voorgaande proeven:

Deel 2: 4 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen op de openbare weg

Maximaal 4u rijles per dag

Meer uitleg: zie folder GOCA

Kostprijs (geen BTW – BTW 0%)

Theorieles vakbekwaamheid(10u)(handboek inbegrepen) € 175
Totaalpakket praktijk (12u) + examen (2x) + dossierkosten € 1.560
Totaalpakket theorie en praktijk + dossierkosten € 1.735
Extra uur rijles € 90
Extra examenbegeleiding € 230

 Tussenkomst KMO-portefeuille

30 of 20% naargelang de grootte van het bedrijf. Het volledige bedrag kan aangevraagd worden. Btw 0%.

Tussenkomst Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwbedrijven(Constructiv) en Fonds voor Vakopleidingen bij installateurs elektriciteit/elektrotechniek(Volta) mogelijk.

De lessen gaan van start na de aanvraag van de KMO-portefeuille (meer info bij de rijschool VTI Menen).

Gebrevetteerde lesgevers opleiding CE met vak: John Descams, Luc Huyzentruyt, Erika Malbrancke, Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Inge Laverge, Martin Delrue, Kenny Vanderheden, Thierry Coel.

Bijscholing voor vakbekwaamheid: code 95

Bepaalde onderdelen van de verplichte bijscholingen kunnen via de rijschool aangeboden worden. (defensief/economisch rijden)

Neem contact met de rijschool

 

Gebrevetteerde lesgever opleiding code 95: Inge Laverge

  • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
  • Koestraat 24, 8940 Wervik
  • ond.nr. 0467 872 669
  • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke