Categorie C

Vrachtwagen CE met vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een afzonderlijke proef los van het behalen van het rijbewijs.  Wie de vakbekwaamheid behaalde samen met het rijbewijs C hoeft de proeven van de vakbekwaamheid niet nog eens af te leggen.

Voor wie is deze opleiding dan zinvol?

De houder van rijbewijs C zonder vakbekwaamheid en die nu samen met zijn opleiding CE de vakbekwaamheid wil behalen.

Voorwaarden

  • houder van rijbewijs CE
  • geldige medische geschiktheid voor voertuigen groep 2(zie rijbewijs C)

Theoretische scholing

Voorbereiding door zelfstudie of theorieles via de rijschool.

Drie theoretische examens:

  • proef met 100 meerkeuzevragen
  • proef met vragen over case-study’s(situatieschetsen)
  • mondelinge proef van maximum 1 uur(10 vragen)

Praktische scholing

De praktische scholing bestaat uit twee delen.

Deel 1: 8 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen:
voorbereiding op de proef op privéterrein en de proef basiskwalificatie

Na slagen op voorgaande proeven:

Deel 2: 4 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen op de openbare weg

Maximaal 4u rijles per dag

Meer uitleg: zie folder GOCA

Kostprijs (geen BTW – BTW 0%)

Theorieles vakbekwaamheid(10u) + dossierkosten (handboek inbegrepen) € 220
Totaalpakket praktijk (12u) + examen (2x) + dossierkosten € 1.628
Totaalpakket theorie en praktijk + dossierkosten € 1.818
Extra uur rijles € 94
Extra examenbegeleiding € 235

 Tussenkomst KMO-portefeuille

30 of 20% naargelang de grootte van het bedrijf. Het volledige bedrag van de opleiding komen in aanmerking voor subsidiëring (geen examenbegeleiding). kan aangevraagd worden. Btw 0%.

Tussenkomst Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwbedrijven(Constructiv) en Fonds voor Vakopleidingen bij installateurs elektriciteit/elektrotechniek(Volta) mogelijk.

De lessen gaan van start na de aanvraag van de KMO-portefeuille (meer info bij de rijschool VTI Menen).

Gebrevetteerde lesgevers opleiding CE met vak: Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Inge Laverge, Desmet Patrick.

 

  • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
  • Koestraat 24, 8940 Wervik
  • ond.nr. 0467 872 669
  • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke