Categorie C

Vrachtwagen C met vakbekwaamheid

Wie heeft een rijbewijs C vakbekwaamheid nodig?

De bestuurder die een voertuig bestuurt met een MTM(maximaal toegelaten massa) van meer dan 3.500 kg.

Vakbekwaamheid

Voor de aanvang van de lessen moet de kandidaat een duidelijke keuze maken.

De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Deze bekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de ‘code 95’ bij de betrokken categorieën.

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar. Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen, moeten een permanente opleiding volgen onder de vorm van modules en voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum.

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

 • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u
 • voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan
 • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld
 • voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten
 • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden
 • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

Meer uitleg hierover bij de rijschool.

Voorwaarden

 • houder van rijbewijs B
 • bewijs medische geschiktheid voor voertuigen groep 2(enkel via
  arbeidsgeneesheer of arbeidsgeneeskundige dienst)

Theoretische scholing

Voorbereiding door zelfstudie of theorieles(17u) via de rijschool.

Drie theoretische examens:

 • proef met 100 meerkeuzevragen
 • proef met vragen over case-study’s(situatieschetsen)
 • mondelinge proef van maximum 1 uur(10 vragen)

Praktische scholing:

De praktische scholing bestaat uit twee delen

Deel 1: 8 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen:
voorbereiding op de proef op privéterrein en de proef basiskwalificatie

Na slagen op voorgaande proeven:

Deel 2: 4 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen op de
openbare weg

Maximaal 4u rijles per dag

Meer uitleg: zie folder GOCA

Kostprijs (geen BTW – BTW 0%)

Theorieles (17u)(handboek inbegrepen) € 275
Totaalpakket praktijk(12u) + examens (2) + dossierkosten € 1.414
Totaalpakket theorie en praktijk +  examen (2) + dossierkosten € 1.689
Extra uur rijles € 82
Extra examenbegeleiding € 205

Tussenkomst KMO-portefeuille

30 of 20% naargelang de grootte van het bedrijf. Het volledige bedrag kan aangevraagd worden. Btw 0%..

De lessen gaan van start na de aanvraag van de KMO-portefeuille (meer info bij de rijschool VTI Menen).

Tussenkomst Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwbedrijven(Constructiv) en Fonds voor Vakopleidingen bij installateurs elektriciteit/elektrotechniek(Volta) mogelijk.

 

 

Gebrevetteerde lesgevers opleiding C vak:

Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Inge Laverge, Kenny Vanderheede, Claude Vannieuwenhuyze, Dan Clicque.

 • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
 • Koestraat 24, 8940 Wervik
 • ond.nr. 0467 872 669
 • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke